ساندویچ پانل اتاق تمیز

ساندویچ پانل اتاق تمیز

ساندویچ پانل اتاق تمیز ماموت

استفاده ساندویچ پانل در ساخت اتاق تمیز

ساندویچ پانل اتاق تمیز به نام کلین روم هم معروف می باشد.

مشخصات فنی اتاق تمیز-ساندویچ پانل دیواری اتاق تمیز– ساندویچ پنل دیواری اتاق تمیز- ساندویج پانل دیواری اتاق تمیز- ساندویج پنل دیواری اتاق تمیز

مشخصات فنی اتاق تمیز

نصب ساندویج پانل اتاق تمیز-ساندویجپانل دیواری اتاق تمیز- پانل ساندویج دیواری اتاق تمیز- پنل ساندویج دیواری اتاق تمیز- پنل ساندویچی دیواری اتاق تمیز

نصب ساندویج پانل اتاق تمیز

فروش ساندویج پانل اتاق تمیز-پانل ساندویچ دیواری اتاق تمیز– پانل دیواری اتاق تمیز- پنل دیواری اتاق تمیز- پنل دیوار اتاق تمیز- پانل دیواری اتاق تمیز

فروش ساندویج پانل اتاق تمیز

فروش و نصب ساندویج پانل اتاق تمیز-ساندویچ پانل دیواری اتاق تمیزماموت – ساندویچ پنل دیواری اتاق تمیزماموت- ساندویج پانل دیواری اتاق تمیزماموت

ساندویج پنل اتاق تمیز

ساخت اتاق تمیز-ساندویج پنل دیواری اتاق تمیزماموت-ساندویجپانل دیواری اتاق تمیزماموت- پانل ساندویج دیواری اتاق تمیزماموت

ساخت اتاق تمیز

ساخت اتاق تمیز با ساندویچ پنل-پنل ساندویج دیواری اتاق تمیزماموت- پنل ساندویچی دیواری اتاق تمیزماموت

ساخت اتاق تمیز با ساندویچ پنل

ساندویج پانل کلین روم-پانل ساندویچ دیواری اتاق تمیزماموت – پانل دیواری اتاق تمیزماموت- پنل دیواری اتاق تمیزماموت- پنل دیوار ماموت- پانل دیواری اتاق تمیزماموت

ساندویج پانل کلین روم

پانل ساندویچی اتاق تمیز-قیمت ساندویچ پانل دیواری اتاق تمیز– قیمت ساندویچ پنل دیواری اتاق تمیز - قیمت ساندویج پانل دیواری اتاق تمیز

پانل ساندویچی اتاق تمیز

ساندویچ پانل یک مادۀ دو رو صاف فلزی است . با عایقی در وسط برای تقویت و جلوگیری از گرما و سرما و صوت و آلودگی.

این ساختار به راحتی قابل حمل است .

ساندویچ پانل اتاق تمیز یکی از انواع کلاس های این ساختار می باشد.

ساندویچ پانل های اتاق تمیز ما قابل نصب برای یک مجتمع تولیدی یا یک تک اتاق جهت لابراتوآرها یا بیمارستان ها یا آزمایشگاه ها هستند.

این مکان ها می توانند شامل پنجره ، قفل های هوایی با امکانات عبور و مرور باشند.

تکنولوژی تولیدی پیشرفته ما ، تضمین کننده نیازهای محیطی مشتریان است. که انعطاف پذیری بالایی داشته و در صورت نیاز به توسعه آن مکان قابل انجام خواهد بود.

۰۹۱۲-۱۷۸۰۷۵۴

۰۹۳۵-۲۷۵۵۰۱۰

۰۹۱۲-۴۶۲۹۴۴۱

۰۲۶۳-۴۴۳۲۱۸۱

کاربرد ساندویچ پانل اتاق تمیز

  • داروخانه ها ، آزمایشگاه ها، مجتمع های صنعتی تولیدی داروسازی (داروها)
  • الکترونیک
  • مهندسی برق
  • مجتمع تولیدی صنعتی غذایی(غذا)
  • صنعت نوری
  • بیمارستان
  • موسسات تحقیقاتی و آزمایشگاه
  • کارخانه های تولید واکسن

ضخامت ساندویچ پانل اتاق تمیز

۴،۵،۶،۸،۱۰،۱۲٫۵،۱۵ سانتیمتر


عرض ساندویچ پانل اتاق تمیز

عرض ثابت ۱٫۱۶ متر مفیت ۱۴/۱ متر


طول ساندویچ پانل اتاق تمیز

۱ الی ۱۳ متر


کدگذاری پانل اتاق تمیز ماموت

ضخامت ساندویچ پنل

جنس ورق رو/ضخامت mm/طرح

جنس ورق زیر/ضخامت mm/طرح

کد

۴ سانت 

آلوزینک/۰٫۶/صاف

آلوزینک/۰٫۶/صاف

 PAWAZ06Z06NN14
۵ سانت

الوزینک/۰٫۶/صاف

آلوزینک/۰٫۶/صاف

  PAWBZ06Z06NN14
 ۶ سانت

الوزینگ/۰٫۶/صاف

آلوزینک/۰٫۶/صاف

  PAWCZ06Z06NN14
 ۴ سانت

آلوزینگ/۰٫۷/صاف

 آلوزینگ/۰٫۷/صاف  PAWََCZ07Z07NN14
 ۴ سانت

گالوانیزه/۰٫۷/صاف

گالوانیزه/۰٫۷/صاف

 PAWAG07G07NN14
 ۵ سانت

آلوزینک/۰٫۷/صاف

آلوزینک/۰٫۷/صاف

 PAWBZ07Z07NN14
 ۵ سانت

گالوانیزه/۰٫۷/صاف

گالوانیزه/۰٫۷/صاف

 PAWBZ07Z07NN14
 ۶ سانت

آلوزینک/۰٫۷/صاف

آلوزینک/۰٫۷/صاف

 PAWCZ07Z07NN14
 ۶ سانت

گالوانیزه/۰٫۷/صاف

گالوانیزه/۰٫۷/صاف

 PAWCG07G07NN14
 ۸ سانت

آلوزینک/۰٫۷/صاف

آلوزینک/۰٫۷/صاف

 PAWEZ07Z07NN14
 ۸ سانت

گالوانیزه/۰٫۷/صاف

گالوانیزه/۰٫۷/صاف

 PAWEG07G07NN14

از انواع ساندویچ پنلهای ماموت که جهت پوشش سقف و دیوارها و کف اتاق تمیز می توان به ساندویچ پنل اتاق تمیز ماموت اشاره کرد.

۰۲۶۳-۴۴۳۲۱۸۱

۰۲۶۳-۴۴۲۱۲۲۶

۰۲۶۳-۴۴۲۱۲۱۶


تعریف اتاق تمیز

مکانهایی که در آن حداقل امکان عبور ومرور هوا به درون آن یا جریانهای آلاینده وجود دارد. هوای درون این اتاقها نیز محاسبه می شوند. در حالی که هیچ جریان هوای اضافه ای نباید وارد پوشش دیوارها و سقف و گاهی حتی کف اتاق تمیز نیز از این نوع پانل ها استفاده می شود .

بهترین پانل مورد استفاده اتاق های تمیز پانل کلین روم ماموت میباشد.


مدل ورق ساندویچ پنل اتاق تمیز

ورق صاف آلوزینک


مشخصات فنی ساندویچ پانل اتاق تمیز

ضخامت ۴ الی ۸ سانت، جنس ورق ساندویچ پانل : آلوزینک، گالوانیزه

طرح ورق : صاف آلوزینک


ویژگی ساندویج پانل اتاق تمیز

مقاومت بسیار بالا در برابر خوردگی و پوسیدگی

به حداقل رساندن امکان تجمع میکروب و باکتری روی آن به دلیل صاف بودن سطح

پانل اتاق تمیز-

پانل اتاق تمیز

ساندویچ پانل اتاق تمیز-پنل ساندویجی –ساندویچپانل- ساندویچپانل ماموت-ساندویچ پانل ماموت- ساندویچ پنل ماموت

ساندویچ پانل اتاق تمیز

ساندویچ پانل کلین روم-ساندویج پانل ماموت-ساندویج پنل ماموت- پانل ساندویچ ماموت – پنل ساندویچی ماموت – ماموت ساندویچ پانل

ساندویچ پانل کلین روم

فروش و نصب ساندویچ پانل اتاق تمیز

جهت فروش و نصب ساندویج پانل اتاق تمیز با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید

۰۹۱۲-۱۷۸۰۷۵۴

۰۹۳۵-۲۷۵۵۰۱۰

۰۹۱۲-۴۶۲۹۴۴۱

۰۲۶۳-۴۴۳۲۱۸۱

۰۲۶۳-۴۴۲۱۲۲۶

۰۲۶۳-۴۴۲۱۲۱۶

قیمت،فروش، نصب و اجرای ساندویچ پانل اتاق تمیز در پروژه های صنعتی