ساندویچ پانل دیواری

 ساندویچ پانل دیواری

ساندویچ پانل دیواری ماموت

ساندویچ پانل دیواری مناسب پروژه ما

ساندویچ پانل دیواری-ساندویچ پنل-فروش و نصب ساندویچ پانل-پنل ساندویچی

ساندویچ پانل دیواری

ساندویچ پانل دیواری یکی دیگر از انواع پانل های ماموت است که در ضخامت های متنوع و مناسب با تمام پروژه های صنعتی و ساختمانی تولید می گردد. این پانل ها در سراسر کشور قابل عرضه هستند .

متراژ و رنگ ساندویچ پانل دیواری که برای پوشش دیوارها و دیواره های انواع سازه ها و ساخت دیوار پیش ساخته به کار می رود قابل انتخاب می باشد.

نمونه کارهای پانل ما بسیار گسترده است.

پیشنهادات زیادی جهت هزینه ها و راه حل های کارآمد برای انواع مختلف ساختمان و یا پروژه های صنعتی داریم.

محصولات ماموت با کیفیت بالا و در دسترس هستند .

و در کوتاه ترین زمان ممکن تحویل داده می شوند.

پانل های ثابت استاندارد برای دیوارهای داخلی و خارجی مورد استفاده قرار می گیرند.

پانل های پیچ مخفی برای دیوارهای خارجی استفاده می شوند.

ما می توانیم پانل های شما رو با تمام لوازم مورد نیاز و ابزار نصب به همراه متخصصان نصب در اختیار شما قرار دهیم .

همچنین پشتیبانی طراحی و تکنیکی کاملی از طرف مهندسان ما قابل اجرا می باشد.

خدمات اجرایی ساندویچ پانل دیواری این شرکت

بهینه سازی اسکلت و پوشش آن

گسترده ترین خدمات ما این امکان را برای سازندگان ساختمان های تک طبقه بوجود می آورد که کنترل مستقیمی بر سرمایه گذاری وهزینه های عملکردی ساختمان از مراحل اولیه داشته باشند. ما برای اهداف خاص انواع پروژه ها می توانیم ساخت و ساز را بهینه کنیم. حتی هزینه های چرخه حیات انرژی شامل سیستم های HVAC نیز قابل بهینه سازی هستند. شرکت ما از سازندگان، طراحان و پیمانکاران مجرب و کارآزموده و مهندسین متخصص در این زمینه بهره گرفته که از مراحل اولیه ساخت تا انتها همراه شما خواهند بود.

ادامه مطلب…

تحویل اجزا مناسب

پس از خرید مشتریان از محصولات ماموت ، ما میتوانیم برای استفاده بهینه از این محصولات به صورت تکینیکی جهت نصب و اجزا مورد نیاز نصب مشاوره های لازم را ارائه دهیم.

نصب باید توسط اشخاص متبهر صورت گیرد.

کد گذاری ساندویچ پانل های دیواری ماموت:
ضخامت ساندویچ پانل جنس ورق رو/ ضخامت mm/ طرح جنس ورق زیر/ ضخامت mm/ طرح کد
۴ cm گالوانیزه/۰٫۵/ شیاردار گالوانیزه/۰٫۵/ صاف PAWAG05G05DN14
۴ cm آلوزینگ/۰٫۵/ شیاردار آلوزینگ / ۰٫۵/ صاف PAWAZ05Z05DN14
۵ cm گالوانیزه/۰٫۵/ شیاردار گالوانیزه/۰٫۵/ صاف PAWBG05G05DN14
۵ cm الوزینک/۰٫۵/ شیاردار الوزینک/۰٫۵/ صاف PAWBZ05Z05DN14
۶ cm گالوانیزه/۰٫۵/ شیاردار گالوانیزه/۰٫۵/ صاف PAWCG05G05DN14
۶ cm الوزینگ/۰٫۵/ شیاردار الوزینگ/۰٫۵/ صاف PAWCZ05Z05DN14
۸ cm آلوزینک/۰٫۵/ شیاردار الوزینک/۰٫۵/ صاف PAWEZ05Z05DN14
۱۰ cm گالوانیزه/۰٫۵/ شیاردار گالوانیزه/۰٫۵/ صاف PAWGG05G05DN14
۱۰ cm آلوزینک/۰٫۵/ شیاردار آلوزینگ/۰٫۵/ صاف PAWGZ05Z05DN14
۱۲٫۵ cm گالوانیزه/۰٫۵/ شیاردار گالوانیزه/۰٫۵/ صاف PAWAG05G05DN14
۱۲٫۵ cm آلوزینگ/۰٫۵/ شیاردار الوزینگ/۰٫۵/ صاف PAWAZ05Z05DN14
۱۵ cm گالوانیزه/۰٫۵/ شیاردار گالوانیزه/۰٫۵/ صاف PAWAG05G05DN14
۵ cm  پیچ مخفی گالوانیزه/۰٫۵/ شیاردار گالوانیزه/۰٫۵/ صاف PAPBG05G05DN12
۵ cm  پیچ مخفی آلوزینگ/۰٫۵/ شیاردار آلوزینک/۰٫۵/ صاف PAPBZ05Z05DN12
۴ cm گالوانیزه/۰٫۵/ شیاردار گالوانیزه/۰٫۵/ صاف PAWAG05G05DD14
۴ cm آلوزینگ/۰٫۵/ شیاردار آلوزینک/۰٫۵/ صاف PAWAZ05G05DD14
۵ cm گالوانیزه/۰٫۵/ شیاردار گالوانیزه/۰٫۵/ صاف PAWBG05G05DD14
۵ cm آلوزینک/۰٫۵/ شیاردار آلوزینگ/۰٫۵/صاف PAWBZ05Z05DD14
۶ cm گالوانیزه/۰٫۵/ شیاردار گالوانیزه/۰٫۵/ صاف PAWCG05G05DN14
۶ cm الوزینگ/۰٫۵/ شیاردار الوزینک/۰٫۵/ صاف PAWCZ05Z05DD14
۸ cm گالوانیزه/۰٫۵/ شیاردار گالوانیزه/۰٫۵/ صاف PAWEG05G05DD14
۸ cm آلوزینک/۰٫۵/ شیاردار آلوزینک/۰٫۵/ صاف PAWEZ05Z05DD14
۱۰ cm گالوانیزه/۰٫۵/ شیاردار گالوانیزه/۰٫۵/ صاف PAWGG05G05DD14

قیمت، فروش، نصب و اجرای ساندویچ پانل دیواری در پروژه های صنعتی


Wall  sandwich panel

Mammut Wall  sandwich panel

Suitable wall sandwichpanel  for our project

Wall  sandwich panel is another type of mammut panel that is manufactured in various thicknesses and are suitable for all industrial and construction projects. These panels are available throughout the country.

The size and color of the Wall  sandwich panel can be used to cover the walls and walls of various structures and the construction of prefabricated walls.  

Our project samples are very extensive.

There are many suggestions for cost and efficient solutions for different types of buildings or industrial projects.

Mammut products are available in high quality and delivered as soon as possible.

Standard fixed panels are used for internal and external walls.

Hidden Screw panels are used for external walls.

We can provide your panels with all the necessary accessories and installation tools along with the installation experts.

We also have the perfect design and technical support for our engineers.

The executive service about sandwich panels of this company

Optimize the skeleton and covering of it.

Our broadest service enables builders of single-storey buildings to have direct control over investment and operational costs of the building from the early stages. We can optimize construction for specific purposes for a variety of projects. Even energy life cycle costs, including HVAC systems, can be optimized. Our company has experienced qualified developers, designers and contractors, and specialized engineers who will be from the early stages to the end.

Read more …

Delivering the right components

After purchasing Mammut products from our customers, we can provide advice for the optimal use of these products in order to install them and install the required components.

The installation must be done by the experts.