ساندویچ پانل دیواری

ساندویچ پانل دیواری

ساندویچ پانل دیواری ماموت

ساندویچ پانل دیواری مناسب پروژه ما

ساندویچ پانل دیواری-ساندویچ پنل-فروش و نصب ساندویچ پانل-پنل ساندویچی

ساندویچ پانل دیواری

ساندویچ پانل دیواری یکی دیگر از انواع پانل های ماموت است که در ضخامت های متنوع و مناسب با تمام پروژه های صنعتی و ساختمانی تولید می گردد. این پانل ها در سراسر کشور قابل عرضه هستند .

متراژ و رنگ ساندویچ پانل دیواری که برای پوشش دیوارها و دیواره های انواع سازه ها و ساخت دیوار پیش ساخته به کار می رود قابل انتخاب می باشد.

نمونه کارهای پانل ما بسیار گسترده است.

پیشنهادات زیادی جهت هزینه ها و راه حل های کارآمد برای انواع مختلف ساختمان و یا پروژه های صنعتی داریم.

محصولات ماموت با کیفیت بالا و در دسترس هستند .

و در کوتاه ترین زمان ممکن تحویل داده می شوند.

پانل های ثابت استاندارد برای دیوارهای داخلی و خارجی مورد استفاده قرار می گیرند.

پانل های پیچ مخفی برای دیوارهای خارجی استفاده می شوند.

ما می توانیم پانل های شما رو با تمام لوازم مورد نیاز و ابزار نصب به همراه متخصصان نصب در اختیار شما قرار دهیم .

همچنین پشتیبانی طراحی و تکنیکی کاملی از طرف مهندسان ما قابل اجرا می باشد.

خدمات اجرایی ساندویچ پانل دیواری این شرکت

بهینه سازی اسکلت و پوشش آن

گسترده ترین خدمات ما این امکان را برای سازندگان ساختمان های تک طبقه بوجود می آورد که کنترل مستقیمی بر سرمایه گذاری وهزینه های عملکردی ساختمان از مراحل اولیه داشته باشند. ما برای اهداف خاص انواع پروژه ها می توانیم ساخت و ساز را بهینه کنیم. حتی هزینه های چرخه حیات انرژی شامل سیستم های HVAC نیز قابل بهینه سازی هستند. شرکت ما از سازندگان، طراحان و پیمانکاران مجرب و کارآزموده و مهندسین متخصص در این زمینه بهره گرفته که از مراحل اولیه ساخت تا انتها همراه شما خواهند بود.

ادامه مطلب

تحویل اجزا مناسب

پس از خرید مشتریان از محصولات ماموت ، ما میتوانیم برای استفاده بهینه از این محصولات به صورت تکینیکی جهت نصب و اجزا مورد نیاز نصب مشاوره های لازم را بدهیم.

نصب باید توسط اشخاص متبهر صورت گیرد.

کد گذاری ساندویچ پانل های دیواری ماموت:
ضخامت ساندویچ پانل جنس ورق رو/ ضخامت mm/ طرح جنس ورق زیر/ ضخامت mm/ طرح کد
۴ cm گالوانیزه/۰٫۵/ شیاردار گالوانیزه/۰٫۵/ صاف PAWAG05G05DN14
۴ cm آلوزینگ/۰٫۵/ شیاردار آلوزینگ / ۰٫۵/ صاف PAWAZ05Z05DN14
۵ cm گالوانیزه/۰٫۵/ شیاردار گالوانیزه/۰٫۵/ صاف PAWBG05G05DN14
۵ cm الوزینک/۰٫۵/ شیاردار الوزینک/۰٫۵/ صاف PAWBZ05Z05DN14
۶ cm گالوانیزه/۰٫۵/ شیاردار گالوانیزه/۰٫۵/ صاف PAWCG05G05DN14
۶ cm الوزینگ/۰٫۵/ شیاردار الوزینگ/۰٫۵/ صاف PAWCZ05Z05DN14
۸ cm آلوزینک/۰٫۵/ شیاردار الوزینک/۰٫۵/ صاف PAWEZ05Z05DN14
۱۰ cm گالوانیزه/۰٫۵/ شیاردار گالوانیزه/۰٫۵/ صاف PAWGG05G05DN14
۱۰ cm آلوزینک/۰٫۵/ شیاردار آلوزینگ/۰٫۵/ صاف PAWGZ05Z05DN14
۱۲٫۵ cm گالوانیزه/۰٫۵/ شیاردار گالوانیزه/۰٫۵/ صاف PAWAG05G05DN14
۱۲٫۵ cm آلوزینگ/۰٫۵/ شیاردار الوزینگ/۰٫۵/ صاف PAWAZ05Z05DN14
۱۵ cm گالوانیزه/۰٫۵/ شیاردار گالوانیزه/۰٫۵/ صاف PAWAG05G05DN14
۵ cm  پیچ مخفی گالوانیزه/۰٫۵/ شیاردار گالوانیزه/۰٫۵/ صاف PAPBG05G05DN12
۵ cm  پیچ مخفی آلوزینگ/۰٫۵/ شیاردار آلوزینک/۰٫۵/ صاف PAPBZ05Z05DN12
۴ cm گالوانیزه/۰٫۵/ شیاردار گالوانیزه/۰٫۵/ صاف PAWAG05G05DD14
۴ cm آلوزینگ/۰٫۵/ شیاردار آلوزینک/۰٫۵/ صاف PAWAZ05G05DD14
۵ cm گالوانیزه/۰٫۵/ شیاردار گالوانیزه/۰٫۵/ صاف PAWBG05G05DD14
۵ cm آلوزینک/۰٫۵/ شیاردار آلوزینگ/۰٫۵/صاف PAWBZ05Z05DD14
۶ cm گالوانیزه/۰٫۵/ شیاردار گالوانیزه/۰٫۵/ صاف PAWCG05G05DN14
۶ cm الوزینگ/۰٫۵/ شیاردار الوزینک/۰٫۵/ صاف PAWCZ05Z05DD14
۸ cm گالوانیزه/۰٫۵/ شیاردار گالوانیزه/۰٫۵/ صاف PAWEG05G05DD14
۸ cm آلوزینک/۰٫۵/ شیاردار آلوزینک/۰٫۵/ صاف PAWEZ05Z05DD14
۱۰ cm گالوانیزه/۰٫۵/ شیاردار گالوانیزه/۰٫۵/ صاف PAWGG05G05DD14

قیمت، فروش، نصب و اجرای ساندویچ پانل دیواری در پروژه های صنعتی