ساندویچ پانل سقفی

ساندویچ پانل سقفی ماموت

استفاده از ساندویچ پانل سقفی برای پوشش سقف سازه ها

ساندویچ پانل سقفی، جهت عایق بندی سقف با استانداردهای بالای کیفیت مورد استفاده قرار می گیرد. این پانل ها دارای عملکرد حرارتی به صورت ایمنی در مقابل آتش و مقاوم در برابر نفوذ آب و مناسب برای زیست محیطی هستند. عملکرد مناسبی برای زهکشی آب دارند و در برابر راه رفتن روی آنها از قدرت بالایی برخوردارند.

ساندویچ پانل سقفی متشکل از دو ورق متصل شده توسط یک لایه عایق پلی یورتان است. می تواند بر روی هر نوع سازه ای نصب شده و تحمل بار زیادی دارد. بارگذاری پانل در ابعاد بزرگی انجام می شود.

ساندویچ پانل سقفی ماموت در ضخامت های ۴،۵،۶،۸،۱۰،۱۲٫۵ سانت تولید می گردند. دانسیته فوم این پانل ها ۴۰_+۲ می باشد.

پانل های ماموت اجازه نصب و راه اندازی بسیار آسان را می دهند. برای اطلاعات بیشتر می توانید تماس بگیرید.

فروش و نصب ساندویچ پانل سقفی

ساندویچ پانل سقفی

ویژگی های تکنیکی ساندویچ پانل سقفی

تحمل بار بالا

عایق مناسب

اورلپ ساختاری

قیمت ساندویچ پانل سقفی

قیمت هر متراژ پانل سقفی با توجه به ضخامت عایق مورد استفاده متفاوت خواهد بود

♣ جهت دریافت لیست قیمت ساندویچ پانل سقفی با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید .

♣ ارائه پیش فاکتور معتبر در اسرع وقت

۰۹۱۲-۱۷۸۰۷۵۴
۰۹۳۵-۲۷۵۵۰۱۰
۰۹۱۲-۴۶۲۹۴۴۱
۰۲۶۳-۴۴۳۲۱۸۱
۰۲۶۳-۴۴۲۱۲۲۶
۰۲۶۳-۴۴۲۱۲۱۶

انواع ساندویچ پانل سقفی

ضخامت ساندویچ پانل سقفی

جنس ورق رو / ضخامت mm  / طرحجنس ورق زیر / ضخامت mm  / طرحکد

۴cm

آلوزینک/۰٫۵/ شادولاین (ذوزنقه)آلوزینک/۰٫۵/صاف

PARAZ05Z05SN01

۵cm

آلوزینگ/۰٫۵/ شادولاین (ذوزنقه)آلوزینگ/۰٫۵/صافPARBZ05Z05SN01
۶cmالوزینک/۰٫۵/ شادولاین (ذوزنقه)الوزینک/۰٫۵/صاف

PARCZ05Z05SN01

۸cm

آلوزینک/۰٫۵/ شادولاین (ذوزنقه)آلوزینک/۰٫۵/صافPAREZ05Z05SN01

۱۰cm

آلوزینگ/۰٫۵/ شادولاین (ذوزنقه)

آلوزینگ/۰٫۵/صاف

PARGZ05Z05SN01

۸٫۵cmالوزینگ/۰٫۵/ شادولاین (ذوزنقه)الوزینگ/۰٫۵/ صاف

PARNZ05Z05SN01

۴cm

گالوانیزه/۰٫۵/ شادولاین (ذوزنقه)گالوانیزه /۰٫۵/ شیاردارPARAG05G05SD01

۴cm

آلوزینگ/۰٫۵/ شادولاین (ذوزنقه)الوزینک/۰٫۵/ شیاردار

PARAZ05Z05SD01

۵cmگالوانیزه/۰٫۵/ شادولاین (ذوزنقه)گالوانیزه/۰٫۵/ شیاردار

PARBG05G05SD01

۵cm

الوزینک/۰٫۵/ شادولاین (ذوزنقه)آلوزینک/۰٫۵/ شیاردارPARBZ05G05SD01

۶cm

گالوانیزه/۰٫۵/ شادولاین (ذوزنقه)

گالوانیزه/۰٫۵/ شیاردار

PARBZ05Z05SD01

۶ cmالوزینک/۰٫۵/ شادولاین (ذوزنقه)آلوزینک/۰٫۵/ شیاردار

PARCZ05Z05SD01

۸ cm

گالوانیزه/۰٫۵/ شادولاین (ذوزنقه)گالوانیزه/۰٫۵/ شیاردارPAREG05G05SD01

۸ cm

الوزینک/۰٫۵/ شادولاین (ذوزنقه)آلوزینک/۰٫۵/ شیاردار

PAREZ05Z05SD01

۱۰ cmگالوانیزه/۰٫۵/ شادولاین (ذوزنقه)گالوانیزه/۰٫۵/ شیاردار

PARGG05G05SD01

۱۰ cm

الوزینک/۰٫۵/ شادولاین (ذوزنقه)آلوزینک/۰٫۵/ شیاردارPARGZ05Z05SD01

۸٫۵ cm

الوزینک/۰٫۵/ شادولاین (ذوزنقه)آلوزینک/۰٫۵/ شیاردارPARNZ05Z05SD01

۴ cm

گالوانیزه/۰٫۵/ شادولاین (ذوزنقه)فویل / – / صاف

PARAG05F00SN01

۴ cm

آلوزینگ /۰٫۵/ شادولاین

(ذوزنقه)

فویل / – / صاف

PARAZ05F00SN01

۵ cm

گالوانیزه/۰٫۵/ شادولاین (ذوزنقه)فویل / – / صافPARBG05F00SN01

۵ cm

آلوزینگ /۰٫۵/ شادولاین

(ذوزنقه)

فویل / – / صافPARBZ05F00SN01
۶ cmگالوانیزه/۰٫۵/ شادولاین

(ذوزنقه)

فویل / – / صاف

PARCG05F00SN01

۶ cmآلوزینک/۰٫۵/ شادولاین

(ذوزنقه)

فویل / – / صاف

PARCZ05F00SN01

۸ cm

گالوانیزه/۰٫۵/ شادولاین

(ذوزنقه)

فویل / – / صافPAREG05F00SN01

۸ cm

آلوزینگ/۰٫۵/ شادولاین

(ذوزنقه)

فویل / – / صاف

PAREZ05F00SN01

۱۰ cmگالوانیزه/۰٫۵/ شادولاین

(ذوزنقه)

فویل / – / صاف

PARGG05F00SN01

۱۰ cmآلوزینگ/۰٫۵/ شادولاین

(ذوزنقه)

فویل / – / صاف

PARGZ05F00SN01


ساندویج پانل سقفی قوسی

مورد استفاده سقف های قوسی شکل و سازه های فضایی قوسی :

ساندویج پانل سقفی-فروش ساندویج پانل سقفی-نصب ساندویج پانل سقفی-قیمت ساندویج پانل سقفی

ساندویج پانل سقفی

 


تاییدییه های محصولات ماموت

THERMO KING (International Dealer Award Trip)

گواهی از اولین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان

صادرات پایدار، محور توسعه

گواهی مدیر نمونه۱۳۸۴

ساندویچ پانل سقفی

۰۹۱۲-۱۷۸۰۷۵۴
۰۹۳۵-۲۷۵۵۰۱۰
۰۹۱۲-۴۶۲۹۴۴۱
۰۲۶۳-۴۴۳۲۱۸۱
۰۲۶۳-۴۴۲۱۲۲۶
۰۲۶۳-۴۴۲۱۲۱۶

پنل ساندویجی سقفی-ساندویچ پانل سقفی- ساندویچ پنل سقفی- ساندویج پانل سقفی-ساندویج پنل سقفی- پانل ساندویچ سقفی – پنل ساندویچی سقفی

پنل ساندویجی سقفی

پانل ساندویج سقفی -ماموت ساندویچ پانل سقفی- ماموت ساندویچ پنل سقفی-ماموت ساندویج پانل سقفی-ماموت ساندویج پنل سقفی- ماموت پانل ساندویچ سقفی

پانل ساندویج سقفی

ساندویج پنل سقفی-ساندویج پانل سقفی ماموت-ساندویج پنل سقفی ماموت- پانل ساندویچ سقفی دیواری ماموت – پنل ساندویچی سقفی

ساندویج پنل سقفی

قیمت ، فروش، نصب و اجرای  پانل سقفی در پروژه های صنعتی