ساندویچ پانل سوله

ساندویچ پانل سوله ماموت

ساندویچ پانل سوله، کارگاهی ، اداری ، مسکونی

ساندویچ پانل سوله، که برای پوشش و ساخت دیواره ها و سقف انواع سوله به کار می رود .

سازه های فلزی که با توجه به محاسبات فنی خاص طراحی شده و ساخته می شوند و گاهی سقفی شیب دار دارند را سوله می گویند. مترادف مشخصی در زبان انگلیسی ندارند ولی گاهی از آن به Hangar هم یاد می شود .

ساندویچ پانل دیواری سوله ماموت برای استفاده در دیواره ها و سقف های سوله ، کارگاه ها ، ادارجات و به صورت مسکونی است .

ساندویچ پانل سوله-ساندویچ پانل-ماموت ساندویچ پنل سوله-ماموت ساندویج پانل سوله -ماموت ساندویج پنل سوله- ماموت پانل ساندویچ سوله –ماموت پنل ساندویچی سوله

ساندویچ پانل سوله

ساندویج پانل سوله-ماموت پانل ساندویج سوله – ماموت پنل ساندویجی سوله – ماموت ساندویچپانل-ساندویچ پانل دیواری

ساندویج پانل سوله

ساندویچ پنل سوله-ساندویچ پنل دیواری- ساندویج پانل دیواری-ساندویج پنل دیواری- پانل ساندویچ دیواری – پنل ساندویچی دیواری

ساندویچ پنل سوله

مدل ساندویچ پانل سوله ماموت

صاف (DNS)- شیاردار (DND)- پیچ مخفی (RPO)

ضخامت ساندویچ پانل کارگاهی

۴ الی ۱۵ سانتیمتر شامل :۵ ، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲٫۵، ۱۵ سانت می باشد.

عرض ساندویچ پانل کارگاهی

عرض ثابت : ۱٫۱۶ متر ( ۲ سانتیمتر اورلپ) و عرض مفید ۱٫۱۴ متر می باشد.

طول ساندویچ پانل کارگاهی ماموت

از ۱ الی ۱۳ متر بدلخواه مشتری می باشد.

مهندسین سازه ها مسئول تعریف و مشخص کردن بارهای باد و فواصل تکیه گاهی پوشش هستند . این مهندسین باید با میزان ضریب شکل و پارامترهای دیگر آشنا باشند. آیین نامه ششم و باقی اطلاعات نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرند. در معرض فشارهای موضعی و عمومی باد قرار گرفتن ساختمان و سازه مورد نظر نیز باید مورد توجه قرار گیرند.

ورق رویی طرح شادولاین دارد

انواع سوله

سوله تک دهانه

سوله دو یا چند دهانه

سوله قوسی

سوله چند ضلعی

سوله فضایی از آن دست هستند.

قیمت، فروش، نصب و اجرای ساندویچ پانل سوله در پروژه های صنعتی