پروژه های اجرا شده

پروژه های اجرا شده ساندویچ پانل

پروژه های اجرا شده ساندویچ پانل ماموت

پروژه های اجرا شده در زمینه ساندویچ پانل (Sandwich panel) توسط این شرکت :

 

شرکت کاغذ پارس اهواز۲۰۰۰۰ متر مربع ساندویچ پانل

پروژه های اجرا شده ساندویچ پانل شرکت کاغذ پارس اهواز

پروژه های اجرا شده ساندویچ پانل شرکت کاغذ پارس اهواز

 تعمیرگاه های مرکزی منطقه ویژه ماهشهر و عسلویه ۳۸۰۰۰ مترمربع ساندویج پانل

پروژه های اجرا شده ساندویج پانل تعمیرگاه های مرکزی منطقه ویژه ماهشهر و عسلویه-قیمت ساندویج پنل- پانل ساندویچ – قیمت پنل ساندویچی

پروژه های اجرا شده ساندویج پانل تعمیرگاه های مرکزی منطقه ویژه ماهشهر و عسلویه

 مرغداری طلایه داران آفاق (واقع در جاده قدیم آبیک) ۲۰۰۰۰ متر ساندویچ پنل

پروژه های اجرا شده ساندویچ پنل مرغداری طلایه داران آفاق-قیمت پانل ساندویج – قیمت پنل ساندویجی – قیمت ساندویچپانل

پروژه های اجرا شده ساندویچ پنل مرغداری طلایه داران آفاق

 شرکت ترانسفرماتور سازی کوشش زنجان ۱۵۰۰۰ متر مربع ساندویچ پانل

پروژه های اجرا شده ساندویج پانل شرکت ترانسفرماتور سازی کوشش زنجان-قیمت ساندویچپانل ماموت-قیمت ساندویچ پانل ماموت

پروژه های اجرا شده ساندویج پانل شرکت ترانسفرماتور سازی کوشش زنجان

 دانشگاه امام حسین تهران جنوب-اتوبان بابایی ۱۲۰۰۰ مترمربع ساندویچ پانل

پروژه های اجرا شده دانشگاه امام حسین تهران جنوب-قیمت ساندویچ پنل ماموت- قیمت ساندویج پانل ماموت-قیمت ساندویج پنل ماموت

ساندویچ پانل دانشگاه امام حسین تهران جنوب-

 شرکت صنایع تولیدی و بهداشتی سرو کاسپین ۱۸۰۰۰ متر ساندویچ پنل

شرکت چشمه نوشان البرز ساندویج پانل-قیمت پانل ساندویچ ماموت – قیمت پنل ساندویچی ماموت – قیمت ماموت ساندویچ پانل

شرکت چشمه نوشان البرز ساندویج پانل

 شرکت چشمه نوشان البرز(آمل) ۲۵۰۰۰ مترمربع ساندویج پانل

شرکت آرین شیمی شهرک صنعتی خزرآباد ساندویچ پنل-قیمت ماموت پانل ساندویج – قیمت ماموت پنل ساندویجی – قیمت ماموت ساندویچ پانل

شرکت آرین شیمی شهرک صنعتی خزرآباد ساندویچ پنل

 شرکت آرین شیمی شهرک صنعتی خزرآباد(ساری) ۱۵۰۰۰ مترمربع ساندویچ پنل

 شرکت آرین شیمی شهرک صنعتی خزرآباد ساندویچ پانل-قیمت ماموت پنل ساندویجی – قیمت ماموت ساندویچپانل

شرکت آرین شیمی شهرک صنعتی خزرآباد ساندویچ پانل

 پروژه فرودگاه اصفهان ۶۰۰۰ متر مربع ساندویج پانلesfehan
 شرکت پرشیا پارمیس(کردان کرج) ۳۰۰۰ مترمربع ساندویچ پانل

شرکت پرشیا پارمیس ساندویج پانل-ساندویج پانل دیواری-ساندویج پانل سقفی-ساندویج پانل ماموت-ساندویج پنل

شرکت پرشیا پارمیس

 شرکت ظفران ( واقع در پالایشگاه تهران) ۲۰۰۰ مترمربع ساندویچ پانل
 شرکت رول کارتن(شهرک صنعتی هشتگرد) ۵۰۰۰ مترمربع ساندویچ پانل
 شرکت ساختمانی چهاربرگ(واقع در پادگان کوهک) ۲۲۰۰ مترمربع ساندویچ پانل
 شرکت مازند نیرو(بازار آهن واقع در تهران) ۱۲۰۰ مترمربع ساندویچ پانل
 پروژه نیروگاه اتمی بوشهر ۲۵۰۰ متر مربع ساندویچ پانل
 شرکت ادواره ۴۵۰۰ متر مربع ساندویچ پنل

پروژه ادواره- ساندویچ پانل- فروش و نصب ساندویچ پانل-ساندویچ پانل دیواری-ساندویچ پانل سقفی

پروژه ادواره- ساندویچ پانل

شرکت تاپیک ساختمان ۲۵۰۰ مترمربع ساندویچ پانل

ساندویچ پانل شرکت تاپیک ساختمان-قیمت ماموت ساندویچ پنل-قیمت ماموت ساندویج پانل- قیمت ماموت ساندویج پنل-

ساندویچ پانل شرکت تاپیک ساختمان

 پروژه آقای اسکندری(واقع در شهرک صنعتی لیا و کاسپین قزوین) ۷۰۰۰ مترمربع ساندویچ پانل
 کارخانه مواد غذایی سورنا ۶۵۰۰ مترمربع ساندویچ پانل

ساندویچ پانل شرکت سورنا-قیمت ساندویچ پانل دیواری- قیمت ساندویچ پنل دیواری- قیمت ساندویج پانل دیواری

ساندویچ پانل شرکت سورنا

 پروژه آقای قزوینی(چرمشهر ورامین) ۵۰۰۰ متر مربع ساندویچ پانل
 شرکت کانیدام(هشتگرد) ۱۵۰۰ مترمربع ساندویچ پنل
 شرکت ارکان سازه عمران(دانشگاه آزاد شهریار) ۲۵۰۰ متر مربع ساندویج پانل
 شرکت گلسار (رشت) ۲۵۰۰ ساندویج پانل
 شرکت حشمت رودک(رشت) ۲۰۰۰ متر مربع ساندویچ پانل
 پروژه آقای قاسمی (سلفچگان) ۳۵۰۰ متر مربع ساندویچ پنل

پروژه ساندویچ پانل آقای قاسمی-- قیمت ماموت پانل ساندویچ – قیمت ماموت پنل ساندویچی – قیمت ماموت پانل ساندویج

پروژه ساندویچ پانل آقای قاسمی

اجرای انواع ساندویچ پانل در سراسر کشور

پروژۀ ساندویچ پانل -ساندویچ پانل ماموت - ساندویچ پانل دیواری - پانل سقفی

پروژۀ ساندویچ پانل

پانل ماموت-فروش و نصب ساندویچ پانل-پانل دیواری-پانل سقفی

پانل ماموت

اجرای ساندویچ پانل ماموت - فروش و نصب ساندویچ پانل- لیست قیمت ساندویچ پانل-

اجرای ساندویچ پانل ماموت

متراژ ساندویچ پانل-ساندویچ پانل سقفی- ساندویچ پانل دیواری-فروش ساندویچ پانل-نصب ساندویچ پانل

متراژ ساندویچ پانل

پروژه های خانه پیش ساخته ساندویچ پانل -تولید ساندویچ پانل- تولید ساندویچ پنل- تولید ساندویج پانل- تولید ساندویج پنل

پروژه های خانه پیش ساخته ساندویچ پانل

ساندویچ پانل فروش و نصب- قیمت ساندویچ پانل-اجرای ساندویچ پانل-ساندویچ پنل

ساندویچ پانل فروش و نصب

ساندویچ پانل ایران-ساندویچ پانل دیواری-ساندویچ پانل سقفی-ساندویچ پانل ماموت

ساندویچ پانل ایران

 

 

ساختمان ساندویچ پانلی-ساندویج پنل- پنل ساندویجی - پنل ساندویجی -پانل ساندویجی ماموت - پانل ساندویچ

ساختمان ساندویچ پانلی

اجرای ساندویچ پانل دیواری-ساندویچ پانل سقفی-فروش و نصب ساندویچ پانل-قیمت ساندویچ پانل

اجرای ساندویچ پانل دیواری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Project of Sandwich Panel

Implemented projects
Projects implemented with sandwich panel
Mammut panel sandwich executed projects

Projects implemented with the sandwich panel by this company

۰۹۱۲-۱۷۸۰۷۵۴
۰۹۳۵-۲۷۵۵۰۱۰
۰۹۱۲-۴۶۲۹۴۴۱
۰۲۶۳-۴۴۳۲۱۸۱
۰۲۶۳-۴۴۲۱۲۲۶
۰۲۶۳-۴۴۲۱۲۱۶

فیلمPDF
پروژه های اجرای ساندویچ پانل  

Project of Sandwich Panel  

بازدید از انواع پروژه های اجرایی در زمینه ساندویچ پانل