پروژه های در حال انجام

پروژه های در حال انجام

پروژه های در حال انجام ساندویچ پانل

پروژه های در حال انجام ساندویچ پانل ماموت

پروژه های در حال انجام ساندویچ پانل :

جهت انجام انواع پروژه های ساندویچ پانل (Sandwich Panel) در سراسر کشور با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید :
۰۹۱۲-۱۷۸۰۷۵۴
۰۹۳۵-۲۷۵۵۰۱۰
۰۹۱۲-۴۶۲۹۴۴۱
۰۲۶۳-۴۴۳۲۱۸۱
۰۲۶۳-۴۴۲۱۲۲۶
۰۲۶۳-۴۴۲۱۲۱۶

پروژه های در حال انجام ساندویچ پانل در سراسر کشور :

۰۹۱۲۱۷۸۰۷۵۴-۰۲۶۳۴۴۳۲۱۸۱- ساندویچ پانل دیواری- ساندویچ پانل

سقفی – ساندویچ پانل ماموت – فروش و نصب پانل

 

 

 

پروژه های در حال اجرای ساندویچ پانل ماموت


متراژ و نوع ساندویچ پانل


مراحل کار


شرکت شیرین بهار مکوران واقع در منطقه آزاد چابهار

ساندویچ پانل سقفی و دیواری – متراژ ساندویچ پانل : ۶۰۰۰ متر مربع

به اتمام رسیده

پروژه راه آهن مرکزی تبریز

ساندویچ پانل سقفی و دیواری – متراژ ۵۵۰۰ متر مربع

 در حال انجام

شرکت شکلات سورنا-شهرک صنعتی دهک

ساندویچ پانل دیواری و سقفی- متراژ ساندویچ پانل ۷۰۰۰ مترمربع

به اتمام رسیده

پروژه آقای قزوینی

شهرک صنعتی قرچک ورامین- ساندویچ پانل سقفی و ساندویچ پانل دیواری- متراژ ساندویچ پانل ۴۵۰۰ متر مربع

به اتمام رسیده

شرکت کانیدام

شهرک صنعتی هشتگرد- ساندویچ پانل دیواری و سقفی – متراژ ساندویچ پانل : ۱۵۰۰ متر مربع

به اتمام رسیده

شرکت شیشه و بسته بندی تاکستان

شهرک صنعتی تاکستان- ساندویج پانل سقفی و ساندویج پانل دیواری -متراژ ساندویچ پنل : ۲۵۰۰ متر مربع

در حال انجام

شرکت ارکان سازه عمران

شهریار دانشگاه آزاد شهریار- ساندویچ پانل سقفی – متراژ ساندویچ پانل سقفی : ۲۵۰۰ متر مربع

به اتمام رسیده

شرکت گلسار رشت

ساندویچ پانل سقفی-ساندویچ پانل دیواری- متراژ ساندویچ پانل :۲۵۰۰ متر مربع

به اتمام رسیده

شرکت حشمت رودک

واقع در رشت – ساندویچ پانل سقفی و دیواری- متراژ پانل : ۲۰۰۰ متر مربع

به اتمام رسیده

پروژه آقای قاسمی

واقع در سلفچگان – ساندویچ پانل سقفی و دیواری – متراژ پانل : ۳۵۰۰ متر مربع

به اتمام رسیده

 

نصب ساندویج پانل- ساندویچ پانل سقفی ساندویچ پنل دیواری- ساندویج پانل دیواری

نصب ساندویج پانل

نصب ساندویج پنل- پانل ساندویچ – پنل ساندویچی – پانل ساندویج

نصب ساندویج پنل

نصب پنل ساندویجی –ساندویچپانل- ساندویچپانل ماموت-ساندویچ پانل ماموت

نصب پنل ساندویجی

نصب ساندویچ پنل ماموت- ساندویج پانل ماموت-ساندویج پنل ماموت- پروژه های در حال انجام ساندویچ پانل- پانل ساندویچ ماموت

نصب ساندویچ پنل ماموت

اجرای پنل ساندویچی ماموت -پروژه های در حال انجام ساندویچ پانل– ماموت ساندویچ پانل - ماموت پانل ساندویج – ماموت پنل ساندویجی – ماموت ساندویچ پانل

اجرای پنل ساندویچی ماموت

پروژه های در حال انجام ساندویچ پانل-ماموت ساندویچ پنل-ماموت ساندویج پانل-ماموت ساندویج پنل- ماموت پانل ساندویچ

پروژه های در حال انجام ساندویچ پانل

پروژه های در حال اجرا ماموت پنل ساندویچی – ماموت پانل ساندویج – ماموت پنل ساندویجی – ماموت ساندویچپانل

پروژه های در حال اجرا ماموت پنل ساندویچی