پروژه های در حال انجام

پروژه های در حال انجام ساندویچ پانل

پروژه های در حال انجام ساندویچ پانل ماموت

پروژه های در حال انجام ساندویچ پانل :

جهت انجام انواع پروژه های ساندویچ پانل (Sandwich Panel) در سراسر کشور با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید :
۰۹۱۲-۱۷۸۰۷۵۴
۰۹۳۵-۲۷۵۵۰۱۰
۰۹۱۲-۴۶۲۹۴۴۱
۰۲۶۳-۴۴۳۲۱۸۱
۰۲۶۳-۴۴۲۱۲۲۶
۰۲۶۳-۴۴۲۱۲۱۶

پروژه های در حال انجام ساندویچ پانل در سراسر کشور :

۰۹۱۲۱۷۸۰۷۵۴-۰۲۶۳۴۴۳۲۱۸۱- ساندویچ پانل دیواری- ساندویچ پانل

سقفی – ساندویچ پانل ماموت – فروش و نصب پانل

 

 

 

پروژه های در حال اجرای ساندویچ پانل ماموت


متراژ و نوع ساندویچ پانل


مراحل کار


شرکت شیرین بهار مکوران واقع در منطقه آزاد چابهار

ساندویچ پانل سقفی و دیواری – متراژ ساندویچ پانل : ۶۰۰۰ متر مربع

به اتمام رسیده

پروژه راه آهن مرکزی تبریز

ساندویچ پانل سقفی و دیواری – متراژ ۵۵۰۰ متر مربع

 در حال انجام

شرکت شکلات سورنا-شهرک صنعتی دهک

ساندویچ پانل دیواری و سقفی- متراژ ساندویچ پانل ۷۰۰۰ مترمربع

به اتمام رسیده

پروژه آقای قزوینی

شهرک صنعتی قرچک ورامین- ساندویچ پانل سقفی و ساندویچ پانل دیواری- متراژ ساندویچ پانل ۴۵۰۰ متر مربع

به اتمام رسیده

شرکت کانیدام

شهرک صنعتی هشتگرد- ساندویچ پانل دیواری و سقفی – متراژ ساندویچ پانل : ۱۵۰۰ متر مربع

به اتمام رسیده

شرکت شیشه و بسته بندی تاکستان

شهرک صنعتی تاکستان- ساندویج پانل سقفی و ساندویج پانل دیواری -متراژ ساندویچ پنل : ۲۵۰۰ متر مربع

در حال انجام

شرکت ارکان سازه عمران

شهریار دانشگاه آزاد شهریار- ساندویچ پانل سقفی – متراژ ساندویچ پانل سقفی : ۲۵۰۰ متر مربع

به اتمام رسیده

شرکت گلسار رشت

ساندویچ پانل سقفی-ساندویچ پانل دیواری- متراژ ساندویچ پانل :۲۵۰۰ متر مربع

به اتمام رسیده

شرکت حشمت رودک

واقع در رشت – ساندویچ پانل سقفی و دیواری- متراژ پانل : ۲۰۰۰ متر مربع

به اتمام رسیده

پروژه آقای قاسمی

واقع در سلفچگان – ساندویچ پانل سقفی و دیواری – متراژ پانل : ۳۵۰۰ متر مربع

به اتمام رسیده

 

نصب ساندویج پانل- ساندویچ پانل سقفی ساندویچ پنل دیواری- ساندویج پانل دیواری

نصب ساندویج پانل

نصب ساندویج پنل- پانل ساندویچ – پنل ساندویچی – پانل ساندویج

نصب ساندویج پنل

نصب پنل ساندویجی –ساندویچپانل- ساندویچپانل ماموت-ساندویچ پانل ماموت

نصب پنل ساندویجی

نصب ساندویچ پنل ماموت- ساندویج پانل ماموت-ساندویج پنل ماموت- پروژه های در حال انجام ساندویچ پانل- پانل ساندویچ ماموت

نصب ساندویچ پنل ماموت

اجرای پنل ساندویچی ماموت -پروژه های در حال انجام ساندویچ پانل– ماموت ساندویچ پانل - ماموت پانل ساندویج – ماموت پنل ساندویجی – ماموت ساندویچ پانل

اجرای پنل ساندویچی ماموت

پروژه های در حال انجام ساندویچ پانل-ماموت ساندویچ پنل-ماموت ساندویج پانل-ماموت ساندویج پنل- ماموت پانل ساندویچ

پروژه های در حال انجام ساندویچ پانل

پروژه های در حال اجرا ماموت پنل ساندویچی – ماموت پانل ساندویج – ماموت پنل ساندویجی – ماموت ساندویچپانل

پروژه های در حال اجرا ماموت پنل ساندویچی